The Artist

The Artist. Top banner contains a circular photo of Laura beside her painting "Forest" set against a large photo of Laura painting using her fingers at an easel.

The Art Within

Laura Meddens was born in the tropics, and spent her formative years in England, Ireland and the Netherlands. After several trips throughout Europe and the Americas, she settled in Amsterdam in 2007.

The inspiration for her paintings comes from within, emanating from the vibrant visualizations she experiences, shaped by the emotions of the moment. The challenge for Laura is to transpose these internal panoramas to canvas before they disappear, as they are constantly evolving like slowly billowing clouds drifting by. 

Laura enjoys feeling the structure of the paint as she intuitively constructs this multi-dimensional imagery for others to see. Her love of colors was expressed early-on in her drawings and paintings before she became visually impaired.

In 2007, Laura lost her sight completely, but not her vision.

Throughout her life’s journey, she has amassed a visual archive of impressions, memories, images, shapes and colors that enable her to apply perspective, color harmony and texture to her works. 

Nothing makes Laura happier than hearing from many people that they make perceptual discoveries that are very personal to them, and that are sometimes shared by others, when lingering over her paintings.

De kunst vanuit het hart en de ziel

Laura Meddens is geboren in de tropen en bracht haar vormende jaren door in Engeland, Ierland en Nederland. Na diverse reizen door heel Europa en Noord- en Zuid-Amerika vestigde zij zich in 2007 voorlopig in Amsterdam.

De inspiratie voor haar werk komt van binnenuit, en ontstaat uit levendige beelden die ze krijgt vanuit haar hart en ziel, beïnvloed door de emotie van het moment. De uitdaging voor haar is om deze panorama’s vast te leggen op doek vóórdat ze weer verdwijnen, want ze ontwikkelen zich voortdurend, als voorbijdrijvende wolken.

Laura geniet van de structuur van de verf terwijl ze met haar vingers deze gelaagde beelden intuïtief op het doek vastlegt. Haar liefde voor kleuren vond al vroeg uitdrukking in haar tekeningen en schilderijen voordat ze slechtziend werd.

In 2007 verloor ze haar gezichtsvermogen volledig, maar niet haar visie.

In de loop van haar leven heeft ze een visueel archief opgebouwd van indrukken, herinneringen, beelden, vormen en kleuren, die haar in staat stellen perspectief, kleurharmonie en reliëf toe te passen in haar werk.

Niets maakt haar gelukkiger dan van veel mensen te horen dat ze, wanneer ze haar schilderijen aandachtig bekijken, visuele ontdekkingen doen die heel persoonlijk zijn, en soms worden gedeeld door anderen.

Laura Meddens

ABOUT THE ARTIST | OVER DE KUNSTENAAR

Artist Laura Meddens sits at a round white table with a cup of tea with some of her paintings hanging on the walls in the background at Galerie The Window in Zuidland in the Netherlands.

To behold the paintings of Laura Meddens is to embark on a journey of discovery.

She sees remarkable visualizations in her mind’s eye, and her works showcase her efforts to capture them in a fleeting moment in time, because they are always moving . . . evolving.

Her life, from its beginning in the Dutch West Indies, and time living in the U.K and the Netherlands has provided a rich collection of visual memories and experiences that help to inspire her creative projects.

Laura achieves richly layered textures in a way that the label ‘contemporary abstract’ becomes a contradiction in terms because she paints with the most primitive – yet instinctual – tools at hand: her fingers.

This results in almost sculpted layers of vibrant colours, or simple black and white, whose depths and textures invite the observer to linger, making more and more discoveries of visual treasures seemingly hidden only for the patient eye of the beholder.

Because the moving imagery in her mind’s eye does not ‘hold a pose’, Laura has to work quickly to capture the image on canvas before it disappears. This can be at any hour of the day or night, standing at an easel or kneeling on the floor.

Laura’s techniques for blending different colours are fascinating in the way some of the swoops and swooshes of her fingers take on a three-dimensional tonality in her paintings.

Already her works have been attracting attention in the international art world. Laura was invited to display her work in the 2016 Open Ateliers Oost in Amsterdam and was one of 10 artists chosen out of 90 to exhibit in the SBK Gallery.

Laura’s first major solo exhibition debuted in November, 2017 at the historic Amstelkerk in Amsterdam, and ran through to January of 2018.

Future exhibitions are in the planning stages.

If you’d like more information or wish to purchase one of Laura’s works, please email info@LauraMeddens.com or call +31 61 46 96 853.

Het kijken naar de schilderijen van Laura Meddens is als het begin van een ontdekkingsreis.

Laura ziet opmerkelijke visualisaties in haar verbeelding en haar werken tonen haar inspanningen om ze op een vluchtig moment vast te leggen, omdat ze altijd in beweging zijn . . . zich voortdurend ontvouwen.

Haar leven, begonnen op de Nederlandse Antillen, en voortgezet in Engeland en daarna in Nederland, heeft haar voorzien van een rijke schat aan visuele herinneringen en ervaringen, die haar blijven inspireren bij haar creatieve projecten.

Laura bereikt rijkelijk gelaagde texturen op zo’n manier dat het label ‘hedendaags abstract’ een contradictio in terminis wordt, omdat ze met het meest primitieve, maar ook intuïtieve gereedschap voorhanden schildert: haar vingers.

Dit resulteert in welhaast gebeeldhouwde lagen van levendige kleuren of simpelweg zwart en wit. De diepte en textuur hiervan nodigen de toeschouwer uit om te blijven hangen en steeds meer visuele schatten te ontdekken die alleen voor het geduldige oog van de toeschouwer verborgen lijken te liggen.

Omdat de bewegende beelden in haar verbeelding geen ‘vaste houding aannemen’, moet Laura snel werken om het beeld op doek vast te leggen voordat het verdwijnt. Dit kan op elk moment van de dag of nacht zijn, als ze bij een ezel staat of op de grond knielt.

Laura’s techniek voor het mengen van verschillende kleuren is fascinerend. Ze veegt en vlindert met haar vingers en geeft zo een driedimensionale kleurschakering aan haar schilderijen.

Inmiddels is haar werk opgemerkt in de internationale kunstwereld. Laura heeft – op uitnodiging – werk ten toon gesteld op de Open Ateliers Oost in Amsterdam (2016), en was daarbij één van de 10 uitverkorenen uit 90
deelnemers om te exposeren in de SBK-galerie.

Laura’s eerste grote solo-tentoonstelling werd in de historische Amstelkerk te Amsterdam gehouden, van november 2017 tot januari 2018.

Toekomstige exposities zijn in de maak.

Als u meer inlichtingen wenst, of belangstelling heeft voor de aanschaf van een kunstwerk van Laura, a.u.b. emailen info@LauraMeddens.com of bellen  +31 61 46 96 853.